Forum för historiska danser och musik

Forum för historiska danser och musik bildades 1996 och är en paraplyorganisation för de danssällskap i Sverige som håller på med historisk dans av olika slag och från olika tidsperioder: Medeltida dans, renässansdans, dans från barockperioden, dans från tiden kring Wienklassicismen, danser som dansades i borgarhem, på slott och i balsalar.
Forum vill även sprida kännedom om mat, seder och bruk och tidsenliga kläder. Forum anordnar kurser, vill inspirera till dansforskning, uppteckna musik och dans samt samverka med övriga kulturutövare.

Forums danssällskap förgyller gärna på jubiléer, invigningar och baler.
Se under aktuellt för mer information! Senast tillkomna information är markerat med <-

-----------------------------------------------------------

Dag Wårdals projekt är nu publicerat, se plakat

Förhands tips om 4/8 - 10/8 2019 Kurs i Snoghöj 18/1 2020 Nyårsbal i Gladsaxe. Inbjudan m.m. kommer senare

6/9 2019: Officerarnas bal, Hjo <-

16/10 2019: Oscarsbal, Sollentuna Folkdansgille <-

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-14 A