Forum för historiska danser och musik

Forum för historiska danser och musik bildades 1996 och är en paraplyorganisation för de danssällskap i Sverige som håller på med historisk dans av olika slag och från olika tidsperioder: Medeltida dans, renässansdans, dans från barockperioden, dans från tiden kring Wienklassicismen, danser som dansades i borgarhem, på slott och i balsalar.
Forum vill även sprida kännedom om mat, seder och bruk och tidsenliga kläder. Forum anordnar kurser, vill inspirera till dansforskning, uppteckna musik och dans samt samverka med övriga kulturutövare.
Forums danssällskap förgyller gärna på jubiléer, invigningar och baler.
OBS! se även kalendern nedan, klicka för att se all info, även "karta" via GoogleMaps med upplysningar som kan vara "nyttiga" !
Läs senaste Forum Nytt (65)

Luleå Herrskapsdansare har nu börjat lägga ut dansade tolkningar av danserna i Lars Salomon Engelmarks notbok.

10 juni Kvadriljettens sommerball i Drammen, Inbjudan OBS! klicka fram kartan via "händelsen" i kalendern.

30/7 - 5/8 Internationell Baldanskurs på Snoghöj Folkhögskola Inbjudan/program

Sidan senast uppdaterad: 2023-05-31