Information om Forum för historiska danser och musik

Forums styrelse består av följande personer, vilka också fungerar som kontaktpersoner

Ordförande: Vakant

Kassör: Göran Ingemarsson, tel 031/581116, e-mail goran.i.ingemarson@telia.com

Sekreterare: Ingrid Lidman, tel 0704835247 e-mail ingrid.lidman@gmail.com


Forums arbetsgrupp består av följande personer

Berit Jarlstedt, tel 031/284339, e-mail berit@jarlstedt.com

Inga-Britt och Per-Göran Karlsson, IB´s telefon: 070-7775025, PG`telefon 070-5585025, e-mail ib.pg.karlsson@gmail.com

John Wickman, tel 0411/30602, e-mail jkrabbeholm@hotmail.com

Börje Ohlsson, fotograf, tel 0320/39151, e-mail boglugg@gmail.com

Gösta Salomonsson, mob 0730302140, e-mail gosa.skovde@gmail.com

Anders Bergersjö, web, 0703018970, e-mail abergersjo@telia.com