Information om Forum för historiska danser och musik

Forums styrelse består av följande personer, vilka också fungerar som kontaktpersoner

Ordförande: Lennart Edsberg, tel 08/7545636, e-mail lennart.edsberg@gmail.com

Kassör: Göran Ingemarsson, tel 031/581116, e-mail goran.i.ingemarson@telia.com

Sekreterare: Ingrid Lidman, tel 0704835247 mail ingrid.lidman@gmail.com


Forums arbetsgrupp består av följande personer

Berit Jarlstedt, tel 031/284339, e-mail berit@jarlstedt.com

Inga-Britt och Per-Göran Karlsson, tel 0510/66343, e-mail ib.pg@telia.com

John Wickman, tel 0411/30602, e-mail jkrabbeholm@hotmail.com

Börje Ohlsson, fotograf, tel 0320/39151, e-mail boglugg@gmail.com