Herrskapsdansarna i Halland, Falkenberg

Vi företräder framför allt mitten av 1800-talet.

Vi har ingen musikgrupp. Vi tränar enligt program på hemsidan Folkdanslaget Falkringen

De dansinstruktioner vi använder är böcker samt dansbeskrivningar som erhållits vid kurser.

Vi har privata kläder i 1850 tals stil

Kontaktpersoner: Gunilla och Jan Paulsson, mobil 0736 717816,
e-mail gunilla.jan@telia.com
och
Annika Bjermqvist, tel 0346-92635, e-mail: annika.bjermqvist@telia.com

Sidan uppdaterad: 2020-08-26