Artilleriavdelningen i Göteborg

Artilleriavdelningen i Göteborg är en ideell förening som startade i samband med Göteborgs 350-årsjubileum år 1971.
Föreningen verkar för att bedriva en levande museiverksamhet och utgångspunkten är att visa Göta artilleriregementes (A2) tid i Göteborg ur olika aspekter.
Föreningen vill dels visa artilleristens vardag och den miljö som omgav honom och dels visa det sociala officerslivet med fest, bal och dans från 1800-talet och fram till beredskapstiden.
Artilleriavdelningens danssällskap startades 2001 inför föreningens trettioårsjubileum. Herrarna dansar antingen i officersattila m 1872 och damerna oftast i promenadklänning från slutet av 1800-talet eller i beredskapsuniform och damerna i motsvarande klädsel.

Dansaktiviteterna är för närvarande vilande men vi avser att kunna ta upp verksamheten i samband med speciella evenemang.

Kontaktperson: Lena Flyborg, lena.flyborg@gmail.com

Sidan uppdaterad: 2021-10-18